Wij zetten ons in

Bij De Avenue hechten we veel waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit betekent dat we ons bewust inzetten voor een positieve impact op de samenleving en het milieu. Onze MVO-strategie is opgebouwd rond een aantal kerngebieden, die we hieronder graag toelichten.

MVO in De Avenue

Milleu

Bij De Avenue zetten we ons in voor het beschermen en behouden van het milieu. Wij zetten ons actief in voor duurzaam energieverbruik. We streven ernaar om energie efficiënt te gebruiken en te beheren, waarbij we milieubewuste praktijken omarmen. Dit omvat onder andere het gebruik van energiezuinige apparatuur, het minimaliseren van ons energieverbruik waar mogelijk, en het promoten van bewustwording over duurzaamheid onder onze medewerkers en gasten.

Afvalscheiding

Effectieve afvalscheiding is een essentieel onderdeel van onze milieustrategie. We moedigen zowel onze medewerkers als klanten aan om bewust met afval om te gaan en het op de juiste manier te scheiden:

  • Recyclingprogramma’s: We hebben uitgebreide recyclingprogramma’s voor papier, plastic, glas en andere recyclebare materialen.
  • Composteerbare materialen: We gebruiken composteerbare materialen waar mogelijk, zowel intern als voor onze klanten.
MVO in De Avenue
MVO in De Avenue

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat centraal in alles wat we doen bij De Avenue. Onze duurzame initiatieven zijn gericht op het bevorderen van langdurige ecologische balans en het ondersteunen van de gemeenschap:

  • Duurzame inkoop: We werken samen met leveranciers die zich inzetten voor duurzame productiemethoden.
  • Bewustwordingscampagnes: We organiseren campagnes om zowel onze medewerkers als de gemeenschap te informeren en bewust te maken van duurzaamheid.

Verduurzamen van ons pand

Een belangrijk aspect van onze milieuvriendelijke inspanningen is het verduurzamen van ons pand. Dit omvat diverse maatregelen die zijn ontworpen om energie te besparen en het comfort voor onze medewerkers en bezoekers te verbeteren:

  • Isolatie: We hebben geïnvesteerd in hoogwaardige isolatie voor onze gebouwen om warmteverlies te minimaliseren en energie-efficiëntie te maximaliseren..
  • Het pand van De Avenue is een waardevol historisch erfgoed dat nu op een duurzame manier wordt gemoderniseerd. Dit monumentale gebouw, met zijn rijke geschiedenis en unieke architectuur, verdient een aanpak die zowel het verleden respecteert als de toekomst omarmt.

Dit is wat wij doen

Trouwerijen

Feesten en Partijen

Gala Locatie

Vergaderlocatie

Uitvaart